HISTORIEK

In het begin van de jaren '70 is de omgeving rond de Ossenmarkt een buurt met veel krotwoningen en gemeubelde kamers. Maria Hentzen voelt de nood dat mensen in armoede moeten kunnen samen komen om over hun leven te kunnen praten. Zo kan er iets veranderen bij henzelf en in de samenleving. Liefdadigheid en ondersteuning zijn niet voldoende om armoede op te lossen.

Vanuit de individuele contacten, met vooral alleenstaande mannen, ontstaat in 1972 Huize Cardijn. Voor het eerst komen die mannen in groep samen.

Vanaf 1973 worden er ook activiteiten voor de kinderen uit de buurt georganiseerd. Dit is de start van de kinderwerking. Een tienerwerking start in 1976.

In 1978 wordt Huize Cardijn erkend als Buurtwerk Kauwenberg. Geleidelijk komen ook enkele vrouwen naar het buurthuis. Zij vragen al snel om hun ervaringen te delen. Zo onstaat de vrouwenclub. Die wordt de spil en motor van het buurthuis.

Door het toenemende aantal studenten in de buurt rond de Ossenmarkt wordt de woningmarkt steeds meer op hen afgestemd. De andere bewoners worden daardoor verdrongen naar de andere kansarme buurten. Buurtwerk Kauwenberg wil zich niet langer meer beperken tot de buurt, maar richt zich tot heel de stad. Zo ontstaat Centrum Kauwenberg. Op dit moment nemen ruim 90 gezinnen uit groot Antwerpen deel aan de werking.