KINDER -EN JONGERENWERKING

Naast de werking met volwassenen is er ook een kinder- en jongerenwerking. Centrum Kauwenberg geeft kinderen en jongeren uit gezinnen in armoede de kans om in groepsverband eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. In de kinder- en jongerenwerking moet elk kind zichzelf kunnen zijn, zonder dat daarover een oordeel geveld wordt. We werken rond zelfbewustzijn (bv. wat zijn mijn talenten?) en inspraak (bv. wat wil ik?). Dit heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. We bieden ademruimte, scheppen een klimaat waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en verruimen hun leefwereld. Net zoals bij de basiswerking willen we hen de kans geven om elkaar te ontmoeten in een sfeer van vertrouwen en gelijkheid. In een veilige omgeving worden aan kinderen en jongeren zinvolle vrijetijdsbestedingen aangeboden rond spel, ontspanning, ontmoeting en participatie.

KINDERCLUB

Wekelijks komen kinderen tussen 2,5 en 14 jaar samen op woensdagnamiddag voor een vrijetijdsaanbod op maat. Kinderen zijn opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:

  • Mini’s ( 2,5 tot 6 jaar)
  • Kiddo’s ( 6 tot 8 jaar)
  • Kadees ( 8 tot 10 jaar)
  • Sjarels (10 tot 11 jaar)
  • Tieners (11 tot 14 jaar)

Zo heeft iedereen zijn vertrouwde groep. Omwille van de vaak, gekwetste doelgroep werken we enkel in kleine groepjes zodat we de nodige tijd en aandacht kunnen geven.

Er worden allerlei activiteiten gedaan zoals zwemmen, knutselen, cultuur en buitenspelen. De verschillende groepen worden steeds begeleid door vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

JONGERENWERKING

De jongeren vormen een hechte groep, waarbij samenkomen in een veilige ontmoetingsplaats de belangrijkste motivator is. Meestal komen de jongeren samen op vrijdagavond voor ontspanning en ontmoeting.

VAKANTIE AANBOD

Elke schoolvakantie organiseren we een extra aanbod. Dit kan zijn in de vorm van uitstappen, dagkampen of kampen met overnachting. Op die manier trachten we de kinderen een vakantiegevoel te geven, hun leefwereld te verruimen, aan groepsvorming te doen en de ouders in de vakantie een stuk te ontlasten.

INSPRAAK EN PARTICIPATIE

Naast het vrijetijdsaanbod wordt er in deze groepen inhoudelijk en thematisch gewerkt zoals het thema digitale geletterdheid, vrije tijd, cultuur …. Daarnaast wordt er ook zo veel als mogelijk participatief aan de slag gegaan. De kinderen en jongeren krijgen mee inspraak en degene ...